IST Home

En ny värld av lärande öppnar sig.

IST Home

En ny värld av lärande öppnar sig.

En ny värld av lärande öppnar sig.

Efter mer än 30 år i skolans tjänst vet vi på IST mer än de flesta om hur skolan fungerar. Eller hur den borde fungera. Vi vill ge föräldrar nya och bättre möjligheter att vara delaktiga i sina barns lärande, på rätt sätt och med rätt verktyg. Därför skapar vi IST Home.
 

Skolan och hemmet.

Vi vet att det finns stora utmaningar när det gäller kommunikation och samarbete mellan hem och skola.  Och trots de insatser och investeringar som gjorts saknas lösningar som verkligen fungerar. Vi på IST vill göra det enklare för skolpersonal och föräldrar att mötas och kommunicera på ett smart och tryggt sätt, i en miljö där alla kan känna sig hemma.
 

Smarta lösningar - för alla.

Tekniken kan göra stor skillnad i undervisningen och för lärandet, men det räcker inte med att ha tekniken på plats. Den måste anpassas till individen, bli något unikt, för att erbjuda det stöd som verkligen gör skillnad. Tack vare att vi på ett säkert sätt kan sammanföra personlig information med smarta verktyg kan vi skapa just detta stöd. För vi vet att det som fungerar för en familj, inte alls är rätt för en annan. Vi vill hitta lösningarna som är rätt för varje individ.

Mikael Adlers

Kontakta Mikael