IST Everyday - Gymnasieskola

IST Everyday - Gymnasieskola

IST Administration

IST Administration för Gymnasieskola ger en effektiv hantering av gymnasieskola på alla nivåer. Produkten är en användarvänlig och rollbaserad lösning som ger stöd i alla processer – hela vägen från årsplanering till daglig administration i skolan. IST Administration för gymnasieskolan är en lösning som ger bättre hantering, bättre datakvalitet och som samtidigt förenklar det dagliga arbetet eftersom data registreras centralt och återanvänds lokalt. Processerna säkrar att alla nödvändiga uppgifter registreras i den process där de uppstår, samtidigt som de stora och tunga processerna är automatiserade. IST Administration för Gymnasieskola vänder sig till rollerna Elever, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör.

IST Administration

Fördelar med IST Administration

 L Modern och molnbaserad
L Allt på ett ställe
L Automatiserade processer
L Mer tid till det som är viktigast - Eleverna

Applikationer - bas

1 Person
1 Organisation
1 Elever
1 Klasser
1 Grupper
1 Timplaner
1 Läsårsplanering
1 Personal
1Myndighetsrapportering

Applikationer - tillval

1 Skolval
1 Skolbyte
1 Skolkö
1 Valhantering
1 Betyg
1 Nationella prov
1 Närvaro & Frånvaro
1 Ledighetsansökan
1 Analys
1 Ekonomistyrning
1 Kommunikation
1 Nationella prov
1 Närvaro & Frånvaro 
1 Medgivande
1 Analys

IST Lärande

IST Lärande för Gymnasieskolan är utvecklat för att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i vardagen. IST Lärande för Gymnasieskolan stödjer lärarnas planering och genomförande av undervisningen samt bedömning utifrån kunskapskraven- allt baserat på Skolverkets läroplaner för grundskolan. IST Lärande stödjer den enskilde eleven genom att den får tillgång till arbetsområden och bedömningar, allt på en och samma plats. Ett effektivt kommunikations- och arbetsverktyg för elever, där de både kan se och lämna in uppgifter samt se lärarnas bedömningar och omdömen. IST Lärande för Gymnasieskolan vänder sig till rollerna Elever, Lärare & Pedagog, Vårdnashavare samt Ledning & Administratör.

IST Lärande

Fördelar med IST Lärande

L Stärker det pedagogiska arbetet
L Allt på ett ställe
L Förenklar vardagen för lärare och elev
L Effektivt och tidsbesparande
L Integrerat med Google och Microsoft
L Mer tid till det som är viktigast - Eleverna

Applikationer

1 Planering & Bedömning
1 Omdöme
1 Samtalsbokning
1 Utvecklingssamtal
1 Professionsutveckling
1 Kvalitetsarbete
 

Staffan Lothsson

Vill du veta mer?