IST Everyday - Förskola/Fritidshem

IST Everyday - Förskola/Fritidshem

IST Administration

IST Administration för Förskola & Fritidshem ger kommunen full kontroll på alla administrativa processer och alla ingående enheter.  Här finns också funktioner som gör det lättare för vårdnadshavare och administratörer att kommunicera med varandra på ett effektivt och säkert sätt. Här finns också funktioner som underlättar administratörens dagliga arbete genom att listor, fakturor, meddelanden till vårdnadshavare och liknande rutinuppgifter kan göras snabbt och enkelt. Administratören kan även kommunicera med vårdnadshavarna via post, e-post eller SMS i processens olika faser. Lösningen ger verksamhetsansvariga en tydlig helhetsbild och verktyg för att göra den dagliga verksamheten maximalt effektiv. Alltid tillgängligt, lätt att använda och mycket effektivt. IST Administration för Förskola & Fritidshem vänder sig till rollerna Barn & Elev, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör.

Fördelar med IST Administration

 L Modern och molnbaserad
L Allt på ett ställe
L Automatiserade processer
L Mer tid till det som är viktigast - Barnen & Eleverna

Applikationer - bas

1 Person
1 Organisation
1
1 Personal
1 Myndighetsrapportering

Applikationer - tillval

1 Utbud & Antag
1 Lämna & Hämta
1 Analys
1 Ekonomistyrning
1 Fakturering
1 Analys
1 Ekonomistyrning

IST Lärande

IST Lärande för Förskola är utvecklat för att underlätta och effektivisera planering, kommunikation, dokumentation och samtalsbokning. IST Lärande för förskolan förenklar uppföljning av hur verksamheten bidrar till barns utveckling utifrån läroplanens mål (Lpfö 98). Verktyget ger pedagogen effektiv administration kring kvalitetsarbetet, samt en förenklad bokning av tider för utvecklingssamtal. Den dokumentation som har gjorts i verktyget kan sedan användas som underlag vid utvecklingssamtalet då pedagogen informerar om barnets utveckling och lärande. IST Lärande för Förskola vänder sig till rollerna Barn & Elev, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör.

Fördelar med IST Lärande

L Stärker det pedagogiska arbetet
L Allt på ett ställe, via ett login
L Förenklar vardagen för pedagog och barn
L Effektivt och tidsbesparande
L Blogg
L Mer tid till det som är viktigast - Barnen

Applikationer

1 Pedagogisk dokumentation
1 Utvecklingssamtal
1 Samtalsbokning

Bengt Kristoffersson

Vill du veta mer?