Förälder

Förälder

Kommunikation i en digitaliserad värld. 

Dialogen mellan skola och föräldrar har blivit allt viktigare. Tidigare har vi varit vana att eleverna fått med sig lappar hem som ska fyllas i och lämnas tillbaka. I dagens digitaliserade värld är vi vana att kommunicera via mobiler, läsplattor och datorer, vilket är både enklare och snabbare. Det är dessutom mer sannolikt att informationen når fram. Om dina barns skola använder IST Applications får du tillgång till just sådana möjligheter – allt på en och samma plats, tillgängligt genom en enkel inloggning.

Allt på ett och samma ställe

För dig som förälder med barn i förskola och fritidshem ger vi dig tillgång till ständigt uppdaterad information, schema, elektronisk anslagstavla och inplanerade aktiviteter för ditt barn. Du kan när som uppdatera personalen om dina aktuella planer kring lämning och hämtning utan att behöva störa personalen. När ni väl träffas får ni tid över att fokusera på det viktiga – barnet. För dig som har barn i skola erbjuds delaktighet och insyn i hur ditt barn utvecklas i skolan. Du får tydlig inblick i omdömen, betyg, frånvaro och allt annat som rör ditt barns skolgång. Har du flera skolbarn inom kommunen, ger familjevyn överblick och åtkomst till dina barns uppgifter från en och samma inlogg! Som elev kan du enkelt logga in och se aktuell information om ditt skolår, schema, betyg, omdömen, aktiviteter och annat som rör just dig och din skolgång.

Bättre kommunikation

Med all information tillgänglig på ett och samma är det enklare för vårdnadshavare att vara informerade och involverade i hur deras barn och elever utvecklas i förskolan/skolan. I IST Applications finns verktyg för ökad dialog, mer interaktion och bättre kommunikation.  Med digitala hjälpmedel som SMS , E-post  och forum förenklas och förbättras kommunikation mellan hemmet och verksamheten, vilket är bra och viktigt för alla.

IST Applications för Förskola/Fritidshem

Mer om Förskola/Fritidshem

IST Applications för Grundskola/Gymnasieskola

Mer om Grundskola/Gymnasieskola

IST Applications för Musik & Kulturskola

Mer om Musik & Kulturskola

IST Applications för Vux & SFI

IST Applications erbjuder effektiva och säkra lösningar för både verksamheten och sökande.

Mer om Vux & SFI

Bengt Kristoffersson

Kontakta IST

Kontakta en av oss!